صفحه اصلي > اخبار 
 


  چاپ        ارسال به دوست

تالیف و انتشار کتاب"نگرشی بر توسعه منابع انسانی در سازمان ها"

به همت دفتر تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ کتاب نگرشی بر توسعه منابع انسانی در سازمان ها تالیف و منتشر شد.
این کتاب در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو در خصوص توسعه فعالیت های دانش محور و همچنین اجرای برنامه راهبردی شرکت در خصوص بهره وری نیروی کار و آمادگی سرمایه انسانی به چاپ رسیده است که مشتمل بر9 فصل با محورهای توسعه منابع انسانی در سازمان، روش های توسعه کارکنان، برنامه ریزی جانشین پروری، منتورینگ، موضوعات اخلاقی در زمینه توسعه، فناوری اطلاعات و توسعه منابع انسانی و همچنین آموزش و توسعه منابع انسانی است.
از آنجا که توسعه‌ منابع انساني يكي از فرايندهای اصلي در چرخه‌ مدیریت منابع انساني است و به مسايلي چون پویایی سازمان، رشد و توسعه فردی با ایجاد فرصت های آموزش، پرورش برای کارکنان به منظور بهبود عملکرد آنها می پردازد؛این کتاب میکوشد با پیوست هایی کاربردی به مفاهیم اصلی در حوزه منابع انسانی و فرایند توسعه منابع در بهره وری نیروی انسانی و همچنین مبحث جهانی شدن در توسعه انسانی بپردازد.
بر اساس این گزارش در فصل اول و دوم این کتاب با نگاهی برتوسعه مسیر پیشرفت شغلی و چرخه عمر کارکنان در سازمان به ارایه نظریات جدید پرداخته شده است و با ارایه روشهای توسعه کارکنان از جمله توسعه مسیر پیشرفت شغلی، توسعه استعداد گر و فلات شغلی؛ در ادامه با برسی چرخه عمر کارمند ان وکارراهه شغلی،الزامات اساسی برای تدوین راهبردهای توسعه ی منابع انسانی شرح داده شده است.
نگارندگان همچنین در فصل های سوم و چهارم به اهمیت مقوله جانشین پروری در سازمان ها و نقش آن در فرآیند های توسعه منابع انسانی پرداخته و در فصل پنجم نیز با اشاره به اهمیت الگومداری در توسعه حرفه ای کارکنان ؛ مفهوم و کارکردهای منتورینگ و کوچینگ و تاثیر الگو مداری در توسعه و پیشرفت مسیر شغلی کارکنان سازمان ها را مورد بررسی قرار داده اند.
در فصل ششم نیز با توجه به نقش اخلاق در مدیریت و توسعه منابع انسان به ویژه دیدگاه اسلام در زمینه مدیریت اخلاق گرا؛ با استناد به منشور راهبردی و عظیم الشان کتاب نهج البلاغه،آموزه ها و مباحث اخلاقی به ویژه نقش و جایگاه حقوق بانوان در سازمان های اخلاق محور مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل های پایانی این کتاب نیز با پرداختن به مفهوم و مؤلفه های فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه منابع انسانی به رویکرد های استراتژیک در برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ، مزایای برنامه ریزی استراتژیک به ویژه نقش آموزش در توسعه منابع انسانی پرداخته شده است.
نگارندگان همچنین با تاکید بر جایگاه آموزش و اهداف آن در توسعه و بهسازی منابع انسانی به ارایه مهمترین مدلهای تعالی سازمان و منابع انسانی پرداخته اند. این کتاب توسط انتشارات دارالفنون و در شمارگان 250 نسخه در آذر ما 1398 و با حمایت شرکت توزیع برق تهران بزرگ منتشر شده است.


١١:٠٩ - سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨    /    عدد : ١٠٢٨    /    تعداد نمایش : ٢٠٣خروج
سال