دسته بندی


صفحه اصلي > اخبار 
 


برگزاری نخستین وب کنفرانس ملی تاب آوری صنعت برق با حضور مجازی همکاران شرکت
نخستین کنفرانس ملی تاب آوری صنعت برق به میزبانی شرکت توزیع برق مازندران در روزهای یازدهم و دوازدهم خرداد ماه به صورت وب کنفرانس برگزار و20 تن از همکاران شرکت نیز به صورت مجازی در این کنفرانس حضور یافتند.
 ١٣٩٩/٠٣/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
پنجمین شماره فصل نامه پژوهشی شرکت توزیع برق تهران بزرگ منتشر شد
پنجمین شماره فصل نامه پژوهشی شرکت توزیع برق تهران بزرگ به همت دفتر تحقیقات و با مشارکت دفتر روابط عمومی منتشر شد.
 ١٣٩٩/٠٢/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
بررسی طرح های پژوهشی در هفتاد و دومین نشست کمیته عالی تحقیقات
هفتاد ودومین و آخرین نشست کمیته عالی تحقیقات روز دوشنبه، چهاردهم بهمن ماه 138 با دستور جلسه پیشنهاد پروژه مطالعه مولفه های بار و تعیین ضریب بار گروه های مختلف مشترکین و همچنین بررسی پیشنهاد پروژه طراحی و پیاده سازی نرم افزار پیش بینی بار روزانه شبکه جهت بازار برق برگزار شد.
 ١٣٩٩/٠١/٠٦ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>

سال